ActiviteitenBestaande studie-leesgroep: instappen mogelijk , start na vakantie op 5 september
Het Tekstboek van de Cursus staat centraal. Werkwijze: toelichting op de theorie, lezen en uitwisseling van ervaringen.
Tijd: donderdagmorgen van 10.15 - 12.15, 1 x per 14 dagen
Plaats: Utrecht, Angelshop, Oudegracht 288A
Kosten: 100,- (voor 10 bijeenkomsten, 1e kennismaking gratis)

Consult
Gesprek waarin je alles aan de orde kunt stellen wat je in je leven tegenkomt en waarbij we dat gezamenlijk bezien vanuit het gedachtegoed van Een cursus in wonderen.
Kosten € 60,- per consult van ca een uur.

Betaling op: rek.nr. 78.46.85.355 t.n.v. A.L. de Regt te Utrecht


Opgave per mail: ad.deregt@planet.nl>
of tel. :06-14860331  

Wil je liever gelijk hebben
of gelukkig zijn.
 
T29.VII.1:9